Sebze-Meyve Tekerlemeleri

Sebze-Meyve Tekerlemeleri Arşivi

Masal masal matlamış,
Narlar dalda çatlamış.
Çarşıdan aldım bir tane,
Eve geldim bin tane.
İçi mercan dolu nar,
Yemesem bana kızar.

tekerlemelerimiz.com

 

Alçacık tepesi var,

Kırmızı küpesi var.

Dal ucunda al kiraz,

Ağzımızda bal kiraz.

Sepet sepet getirdim,

Herkeslere yedirdim.

tekerlemelerimiz.com

 

Kara kara kayacık,

İçi dolu mayacık.

Pazarda getirdim,

Kor ateşte pişirdim.

Kebap oldu kestane,

At ağzına bir tane.

tekerlemelerimiz.com

 

Dışı yeşil, içi kırmızı,

Meyvelerin yıldızı.

Dilimledim ince ince,

Yiyelim oyundan önce.

Şeker karpuz kan mı kan,

Yemeyen çıksın oyundan.

tekerlemelerimiz.com

 

Alçacık dalı var,

Dalında balı var.

Al çilek, bal çilek,

Yemesem üzülecek.

Vitamini boldur.

Tabağını doldur.

tekerlemelerimiz.com

 

Elma dalını eğmiş,

Eğmiş te yer değmiş.

Dilim dilim soyarım,

Bir tabağa koyarım.

Elma yiyen allanır,

Ağzı dili ballanır.

tekerlemelerimiz.com

 

Sarıdır, zerdali değil,

Suludur, şeftali değil.

Dal ucunda portakal,

Yerden alma, daldan al.

Portakal dilim dilim,

Yiyelim de yiyelim.

tekerlemelerimiz.com

 

Dal ucunda torbacık,

İçi dolu helvacık.

Yemesi ballı incir al,

Ağzına bal akar bal.

Yaş incir, kuru incir,

Tadını yiyen bilir.

tekerlemelerimiz.com

 

Tombul tombulcuk,

İçi katık, dışı kabuk.

Kilitli sandık açılsın,

Fındıklar saçılsın.

Hem besler, hem ısıtır,

Yiyelim çıtır çıtır.

tekerlemelerimiz.com

 

Al yanak, tombul yanak,

Dal ucunda bir yumak.

Tadı şeker şeftalicik,

Ne olur ye bir tanecik.

İçi sulu , dışı tüylüdür,

Meyvelerin gülüdür.

tekerlemelerimiz.com

 

Tekerleme Ekleyin

Tekerlemeler Ana Sayfa

Diğer Sebze-Meyve Tekerlemeleri:

[1]23

Sebze-Meyve Tekerlemeleri Arşivi