Vatan - Millet Konulu Şiirler

Vatan - Millet Konulu Şiirler Arşivi

Bizim süvarimiz amma da ata biner

Ayağı yere değer, başı göğe değerBizim piyademiz yola yeğin gider

Bastığı toprağı ezerBizim topçumuzun narası hay babam hay

Gülleden beterSağdıçlarım, sizin gibi yiğitleri oldukça

Bu millet yaşarCAHİT KÜLEBİ

dersimiz.com

Kin nedir bilmeyen insan

olur daima bahtiyar

var mıdır ana gibi yar

Yurdumuz gibi bir diyar!Fevzi GÜNENÇ

dersimiz.com

Düşmez yere hâşâ, o bizim bayrağımızdır,

Bir fecr olarak doğmadadır her dağımızdan.

Ay yıldız o mazideki bir süstür, emin ol,

Atîde güneşler doğacak bayrağımızdan.Altında yatarken de bizimdir yerin üstü,

Bir kal'a olur toprağımız vecde gelir de;

Dağlar, kayalar göğsümüz üstünde tepinse,

Düşmanları biz ram ederiz kan kesilir de.Deryaları kan, taşları bitmez kemik olsa,

Bir son nefesin aynı olup bitse nesîmi,

Ölmez bu vatan, farz-ı muhal ölse de hattâ

Çekmez kürenin sırtı o tâbût-ı cesîmi.Mithat Cemal KUNTAY

dersimiz.com

Bir çığ olduk koptuk Orta Asya'dan,

Bu ülkü, bu bayrak, bu toprak için...

Coştukça kaynadı, damarlarda kan,

Bu ülkü, bu bayrak, bu toprak için...Irmaklar misâli coşup, taşmışız,

Küheylanla Altaylar'dan aşmışız.

Zaferlerden zaferlere koşmuşuz,

Bu ülkü, bu bayrak, bu toprak için...Şehit dolu toprağımız, taşımız,

Eğilmedi, eğilemez başımız.

Ezelden ebede sürer koşumuz,

Bu ülkü, bu bayrak, bu toprak için...Türk'üz adımız var, şanımız kadar,

Her gün ufkumuzdan bin şimşek çakar.

Bu millet isterse, cihanı sarsar,

Bu ülkü, bu bayrak, bu toprak için...Süleyman ÖZBEK

dersimiz.com

(Millî Marş güftesi için yazılmıştır)O kadar dolu ki toprağın şanla,

Bir değil sanki bin vatan gibisin,

Yüce dağlarına çöken dumanla,

Göklerde yazılı destan gibisin.Hep böyîe bulutlar içinde başın,

Hilâli kucaklar her vatandaşın.

Geçse de asırlar, tazedir başın,

O kadar levendsin, fidan gibisin.Çiçeksin, bayılır kuşlar kokundan,

Her dalın bir yay ki zümrüt okundan.

Müjdeler fısıldar Ergcnekon'dan:

Bu sese gönülden hayran gibisin.Ey bütün cihana bedel Türk ili,

Açtığın cenklerin yoktur evveli.

Tarih bir nehir ki coşkundur seli,

Sen ona nisbetle umman gibisin.Bir yandan hep böyle taştın, köpürdün

Bir yandan cefalı bir ömür sürdün.

Fakat ne derece ezildinse dün,

Şimdi yine tunçtan kalkan gibisin.Bir insan nihayet kemikle ettir,

Bu et, bu kemiğe can hürriyettir.

En büyük hürriyet cumhuriyettir,

Demek ki şimdi sen bin can gibisin.Ey ana toprağı, Ey Anadolu,

Açıldı önünde türklüğün yolu.

Hamdolsun her yanın bereket dolu,

Cennette bir yeşil meydan gibisin.Yeni bir ay ördün al bayrağına,

Girdin en sonunda irfan bağına,

Medenî hayatın nur ırmağına,

Ezelden susamış ceylan gibisin...Halid Fahri OZANSOY

dersimiz.com

Bu vatan, toprağın kara bağrında
Sıradağlar gibi duranlarındır;
Bir tarih boyunca, onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir...

Tutuşup: kül olan ocaklarından,
Şahlanıp: köpüren ırmaklarından,
Hudutlarda gaza bayraklarından,
Alnına ışıklar vuranlarındır...

Ardına bakmadan yollara düşen,
Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan,
Huduttan hududa yol bulup koşan,
Cepheden cepheyi soranlarındır...

İleri atılıp sellercesine,
Göğsünden vurulup tam ercesine,
Bir gül bahçesine girercesine,
Şu kara toprağa girenlerindir...

Tarihin dilinden düşmez bu destan:
Nehirler gazidir, dağlar kahraman,
Her taşı bir yakut olan bu vatan,
Can verme sırrına erenlerindir...

Gökyay'ım ne yazsan ziyade değil,
Bu sevgi bir kuru ifade değil,
Sencileyin hasmı rüyada değil,
Topun namlısında görenlerindir...

Orhan Şaik GÖKYAY

dersimiz.com

Birlikte millet yapar,

Yaşar hakka tapanlar.

Her zaman zorluğu aşar,

El birliği yapanlar...Bir elin sesi çıkmaz,

Topluluktan bıkılmaz.

Bu amaçta, bu yolda

Birleşenler yıkılmaz...Kolay kolay sökülmez,

Perçinleşen bükülmez.

Birleşirse milletler,

Boş yere kan dökülmez...Kuvvet doğar birlikten,

Düzenlikten, dirlikten...

En çetin düşman yılar,

Böyle beraberlikten.Hakkı SUNAT

dersimiz.com

Öğretmenim bir iz bırak

Coşsun kalpler vatan diye

Gelin sevgi ağı kurak

Coşsun kalpler vatan diyeÖğretmenim göster yollar

Çiçek açsın kuru dallar

Hizmet için bütün kollar

Taşsın kalpler vatan diyeGönderiyor baba ana

Öğretmenim kana kana

İlim irfan öğret bana

Pişsin kalpler vatan diyeÖğretmenim işle beni

Nakış nakış ilim yeni

Vatan millet sevgisini

Koşsun kalpler vatan diye

Muallim Ayhan Bingöl

dersimiz.com

Yüzün gülsün güzel çocuk

Yüreğimde özel çocuk

Hem ebet, hem ezel çocukSanatta görülsün izin

Bu memleket hepimizinSen elsizlerin elisin

Hakk'ın susmayan dilisin

Gönül bahçemin gülüsünÇağlarda görülsün izin

Bu memleket hepimizinDamarlarımızda kansın

Bedeni taşıyan cansın

Muhabbetin mumu yansınDağlarda görülsün izin

Bu memleket hepimizinAşk denizinde balık ol

Nefretin saçlarını yol

Sevginle yüreklere dolGöklerde görülsün izin

Bu memleket hepimizinAydınlattın gecemizi

Aşka bandın hecemizi

Çözdün zor bilmecemiziTarihte görülsün izin

Bu memleket hepimizinYarınlara doğacaksın

Karanlığı boğacaksın

Rahmet olup yağacaksınBilimde görülsün izin

Bu memleket hepimizinDizlerini vur toprağa

Sular yürüsün yaprağa

Bas mührünü altın çağaZirvede görülsün izin

Bu memleket hepimizinM.NİHAT MALKOÇ

M.NİHAT MALKOÇ

Ey kalbimin hünkârı, tarihimin aynası!
Ey yiğitler diyarı, Türk'ün müşfik anası!
Ey şehitler yatağı, kandan olan mayası!
Dinle gözümün nuru, dinle nazlı sultanım
Sevdiceğim, her şeyim, benim canım vatanım!

Âşık Kerem gibiyim, coşarım senin için
Aşılmayan dağları aşarım senin için
Gerekirse aç, susuz yaşarım senin için
Senin için her şeyi yaparım ben cananım
Sevdiceğim, her şeyim, benim canım vatanım!

Âşığınım, gözümden yaş akar yaş üstüne
Baş koymuşum yoluna, her emrin baş üstüne
Tarih boyu milletim taş koymuş taş üstüne
Sar beni yeşil cennet, öyle istiyor canım
Sevdiceğim, her şeyim, benim canım vatanım!

Dayanamam sevdiğim, gözündeki yaşı sil
Gam çekme, uyanıyor uykudaki bu nesil
Rehberimiz Kur-an'dır; Resul'ümüz mümessil
Taşına, toprağına, her şeyine kurbanım
Sevdiceğim, her şeyim, benim canım vatanım!

Turan eller üstünde alp-erenler olacak
Her tarafın İslâm'ın nuru ile dolacak
Ay yıldızlı bayrağım göklerinde kalacak
Sana kem gözle bakan herkes benim düşmanım
Sevdiceğim, her şeyim, benim canım vatanım!

Çekecek cezasını hürriyet cellâtları
Hep başı dik gezecek asil Türk evlatları
Alparslanlar, Fatihler, Yavuzların atları
Bize iz bırakmışlar, izle dolu her yanım
Sevdiceğim, her şeyim, benim canım vatanım!

Gezeceğiz üstünde bu izleri sürerek
"Biz Türk'üz! " diyeceğiz, göğsümüzü gererek
Her karış toprağını nakış nakış örerek
Seni mest edeceğiz, müsterih ol ceylanım
Sevdiceğim, her şeyim, benim canım vatanım!

Bil ki, senin yolunda durmadan koşacağım
Senin için ölürsem, işte o zaman sağım
Şehitlik son mertebe, döner isem alçağım
Yeter ki senin için dökülsün benim kanım
Sevdiceğim, her şeyim, kalbim, ruhum, vatanım!

Cemal Gören

Cemal GÖREN

Yazı yazsam, şiir yazsam
Derim; Memleket, Memleket
Nice güzel şehir gezsem
Yerim Memleket, Memleket

Toprağında yattığım
Yüreğimden kattığım
Boncuk boncuk akıttığım
Terim Memleket, Memleket

Ocağımda, közlerimde
Sarf ettiğim sözlerimde
Seyrettiğim gözlerimde
Ferim Memleket, Memleket

Kazma kürekle oyduğum
Verdikleriyle doyduğum
Hiç karşılıksız koyduğum
Serim Memleket, Memleket

Sözün özü şu ki; Lafım
Sakın sanma beni safım!
Sağ tarafım, sol tarafım...
Gerim Memleket, Memleket

Halil MANUŞ

Halil MANUŞ

Adaletinden zalimler çekinsin, ürksün
Asaletinle sanki omuzlarda kürksün
Sen ki; Adınla sanınla Türkoğlu Türk'sün
__Unutma! Emanet kaldı sana bu vatan
__Gün gelip hesabını soracaktır Atan

Bırak! Başkaları eğlenedursun zevkle
Hesapları ödensin tahvillerle, çekle
Sen sabırla özlenen altın nesli bekle
__Unutma! Emanet kaldı sana bu vatan
__Gün gelip hesabını soracaktır Atan


Karanlık bütün kirler nur ile silinir
Sahip çık! Ki vatan dilim dilim dilinir
Altın nesil "Asımın nesli" dir. Bilinir,
__Unutma! Emanet kaldı sana bu vatan
__Gün gelip hesabını soracaktır Atan

Başıboşça yılkıda mı sandın kendini
Silkin, titre ve yıkıver gaflet bendini
Boşa çıkart zalim düşmanların fendini
__Unutma! Emanet kaldı sana bu vatan
__Gün gelip hesabını soracaktır Atan

Baştan ayağa donan bilimin zırhıyla
Dönüp dursun tüm dişliler zafer çarkıyla
Taç ol başlara adaletinin farkıyla
__Unutma! Emanet kaldı sana bu vatan
__Gün gelip hesabını soracaktır Atan

HALİL MANUŞ

Halil MANUŞ

Şiir Ekleyin

Eğitici Çocuk Şiirleri Ana Sayfa

Diğer Vatan - Millet Konulu Şiirler:

[1]2345... Son Sayfa

Vatan - Millet Konulu Şiirler Arşivi