İller, İlçeler, Beldeler, Mahallelerle İlgili Şiirler

İller, İlçeler, Beldeler, Mahallelerle İlgili Şiirler Arşivi

Bursa
Benim evim
Benim yuvam
Nerelisin derler
Gözlerim yaşarır
BURSA'LIYIM derim

Kendimle gurur duyuyorum
Evimi,yuvamı anlattığım için

BURSA diyince
Gözlerimde canlanır
O yeşillikler
O güzellikler

Benim evim
Benim yuvam
Güzel BURSA'M

SENİ ASLA UNUTMAYACAĞIM...

Zeynep Yıldız

Düşmanlarım yüzünden acıymış günlerimiz,
Konya'm kurtulduğundan buna sevinmeliyiz...

Mondros Ateşkes Antlaşması yapıldığında,
Konya'ma giren olmuş kargaşa ortamında...

Bin beş yüz İtalyan güç, aleni dolaşmışlar,
Ta içeriye girmişler soytarılık yapmışlar...

Onu bunu kırmadan hava basıyorlarmış,
Şirin görünmek için plânlar kuruyorlarmış...

Şerefsiz şahsiyetler zamanlama yaparmış,
Üç beş sorun yüzünden başarısız kalınmış...

20 Mart 1920'de bu sorun da yok olmuş
Konya'm, İtalyanların işgalinden kurtulmuş...

Çünkü Konya şehrimiz daima itibarlı,
Milletiyle birlikte vatanımıza bağlı...

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Rize'm Karadeniz'de, yaşamışız bir süre,
Kardeşimin doğduğu yer sayılır bir kere...

Rize Pazar ilçesi görmek duymak isterim,
Babamın yerleştiği Rize'yi çok severim...

İnsanları muhterem saygıdeğer vasıflı,
Gününüz kutlu olsun saygın ve de hatırlı...

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

İstanbullu değilim, İzmirli hiç değilim,
Ne Ankaralıyım ne de diğer illerdenim...

Doya doya da olsa bu illerde yaşadım,
Sevdiğim Kırşehir'e adım da atamadım...

Çocukluğum Ankara sonra İzmir'de geçti,
İstanbul gençliğim, ufkumu genişletti...

Eskişehir, Rize dâhil yerleştim ve yaşadım,
Kayseri, Yozgat, Bitlis beşer yılımı aşırdım...

Gezdiklerimiz hariç yerleştiğim yerlerdir,
Şu an Konya'dayım on yıl geçirilmiştir...

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Âlim ile ermiş ile geçmişi hep evliya,
Yüz ölçümleriyle ne muhteşem ildir, Konya...

Konya'm, gerçekten yana, değerlerle yücedir,
Rab'be el verenlerle yolu daima birdir...

Konya'm, mütevazıdır ne olursan ol gel der,
Hoşgörü örneğimiz Konya'mıza sevgiler...

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Camiler ki Rabbe aşk, duyanlar için bir yer,
Hakk?a eş koşulmadan, yakınlaşmak isterler?

Memleketim Kırşehir, Mucur adlı ilçesi,
Büyük Solaklı isminde eski Mahallesi?

Mahallemiz bu sokak, dedelerimin yeri,
Anne tarafımın da, aynıdır memleketleri?

Ortak kol, aynı soyu, izleyip, sürdürmüşler,
Fakirlik sebebiyle, okuyup terk etmişler?

Eski Ankara Yolu, üzerinde bir camii,
19.YY. Veli Efendi Camii?

Taştan ahşap bir camii, şu anda 100 kişilik,
Kullanıma açıktır, ne vakıftır, ne müzelik.

Ahşaptan kapısı var, hatıllar ve direkler,
Tavanları da ağaç, çatısında kiremitler.

Eskiden belki dergâhtı çünkü minaresi yok,
Belki dedemin eviydi, şadırvanı da yok?

Avlusunda kabir var, mezar taşı kırılmış,
Seyyid Hacı Veli Efendi, ceddim sayılırmış.

Kabirde yatan Hacı Seyyîd Veli Efendi?dir,
Dedemin, dedesinin, dedesinin, dedesidir...

1769 miladi vefatı,1775 caminin yapımı,
Yoksa üçüncü ceddin mi, Hacı Veli Ağa mı?

Vefatı kesin doğru, yaptıran torunu mu?
Caminin yapım tarihi,1775 doğru mu?

Akıllarda tutulmuş, bunlar unutulmamış,
Kesin ve net bilgiler, belki de kaldırılmış?

Mezarının taşını, kırmış ve kaldırmışlar,
Daha mezarlar varmış, eskiler anlatırlar...

1769,milada çevirince eder vefatı,
Çocukken okumuştum, Osmanlıca bir hattı...

Hacı Seyyîd Veli Efendi onun şimdiki adı,
Esseydi Hacı Veli Efendi aklımda kaldı?

Bunlar taşta yazılıydı, parçalara ayrılmış,
Kapısının üstünden, düşürülüp kırılmış?

Veli Efendi Camii ismiyle yaptırmıştır,
Esseydi Hacı Veli diye de anılmıştır...

Kâbe Kadısı olarak geldiği bilinir,
Sancakbeyliği yaptığı da söylenilir...

Veli Efendiler çok, hepsi dedelerimdir,
Hangi Veli Efendi, bilgiler yetersizdir...

Araştırdım dediysem, yalnız bir Dünya günü,
Özel zamanım yok ki, olsun bilgi bütünü?

Deliller şahsımda yok, fazla da anlatılmaz,
Sülalem 3 asırdır, başka yerde de yaşamaz?

Ellerinde belki var, dedelerimden kalma,
Kimse kimseyi bilmez, soyda var bir dağılma?

İşsizlikten kaynaklı, yurt dışına çıkışlar,
Bilmiyorum kimlerde, içerde dağılmalar...

Şeceremizi duydum, elime hiç geçmedi,
Büyüklerimiz derler, şeceremiz Kâbe?de?

Fakat ben bulamadım, ortada şecere yok,
Bildiğim isimler var, içinde yeniler yok?

Araştırmak isterdim, kesin bilgilerini,
Hem Molla Süleyman?ı, hem de diğerlerini?

Elde yok ipuçlarım, aradım bulamadım,
Bazı adlar sayılır, bunları unutmadım?

İpuçlarıyla dolu, bu cami üç asırdır,
Yaşayanlara selâm, bu şiirde yazılıdır...

Bunlar akrabalarım, çoğunlukla ölmüştür,
Bir bağlantı kurulsun, sülalem görülmüştür?

Veli Efendi Camii, Hacı Seyyid Veli?nin,
Şeceresini yazdım, yatan avludakinin...

Belki bir belgegeçer, belki de bir bağlantı,
Yanlışlar düzelecek, çıkarır hakikati...

Unutulanlar olmuş, harfleri koymamıştım,
Fazla vaktim de yoktur, şimdi kodlama yaptım?

İstanbul?a gelinmiş, bu Es-seyyid Mahmut?tur (A1) ,
Oğullarından biri, Mucur?da bulunmuştur?

Mahmud?un(A1) oğlu, Es Seyyid Hacı Veli Efendi(B1) ,
Kırşehir Mucurludur, Mucur niçin seçildi?

Cami?yi yaptırandır, Es Seyyid Hacı Veli Efendi(B1) ,
Ya da camii oğluna, vasiyeti edildi...

Şu an kabirde yatan, Hacı Seyyîd Veli?nin(B) ,
Oğlunun adı Tahir(C1) bundan da herkes emin?

Tahir?in(C1) oğlu ise, Hacı Veli Ağa?dır(Ç1) ,
Lâkaplar kaldırılmış, bunlar yalnızca addır?

Hacı Veli Ağa?nın(Ç1) , oğlu Molla Süleyman(D1) ,
Molla Süleyman?ın(D1) da, oğullarından...

Kız yazılmadığından, iki tane oğlu var,
Hacı Veli Efendi(E1) ,Emin Efendi(E2) , diye iki kol var?

Emin Efendi?(E2) den: Hacı Ali (E21) ve Süleyman(E22) ,
Hacı Ali?den(E21) , Rabia(E211) ,Abdullah(E212) ,
Emine(E213) , Emin(E214) , Meryem(E215) , Şakir(E216) ...

Rabia?dan(E211) : Osman (E2111) ,
Osman?dan(E2111) :Mehmet Emin(E21111) ,
Mehmet Emin?den(E21111) : Ömer(E211111) ,
Osman Hayati(E211112) , Tuncer(E211113) , Fatma(E211114) ,
Emine(E211115) , İmren(E211116) , Murat(E211117) ,
Suat(E211118) , Dilek(E211119) ,
Ömer(E211111) ?den: Panseli, Gülseli, Gökseli,
Osman Hayati(E211112) ?den: Gül, Canan, Ayşe, Mehmet,
Tuncer(E211113) ?den: Etkin, Ertan,
Fatma(E211114) ?dan: Ayşe, Ahmet, Mustafa, Emin, Öznur, Mesut,
Emine(E211115) ?den: Mustafa, Yüksel, Nursel,
İmren(E211116) ?den: Ali,
(Bu soyda 2 cet kadar alt dallara ayrılıyorlar, kodlama
yapmadım, şimdilik alt dalları yazamıyoruz. Sonra ekleriz.)

Emin(E214) ?den: Ali(E2141) ,Veli(E2142) ,
Necati(E2143) ,Ömer(E2144) ,Faruk(E2145) .
Ali(E2141) ?den: Erdem(E21411) ,Erdoğan(E21412) ,
Necati(E2143) ?den: Metin(Şehit) , Can(E21432) ,
Ömer(E2144) ?den: Abdullah(E21441) ,Emin(E21442) Tahir(E21443) ,
Şakir(E216) ?den: (Tekrar) Şakir(E2161) ,
Şakir(E2161) ?den: Erdal(E21611) ,Salih(E21612) ?

Süleyman?dan(E22) : Ahmet(E221) , Hasan(E222) ,
Hasan?dan(E222) : Süleyman(E2221) ,İbrahim(E2222) ,
Süleyman?dan(E2221) : Doğan(E22211) .
İbrahim?den(E2222) :Ahmet(E22221) ,Hasan(E22222) ,
Süleyman(E22223) ?

Hacı Veli Efendi?den(E1) : Hakkı (F1) , Veli Sait (F2) , Tahir (F3) ,
Hakkı?dan(F1) : İhsan(F11) , Mahmut(F12) ,
Mahmut?tan(F12) :Cahit(F121) ,
Cahit(F121) ?den: Dündar (F1211) Belki bu vefat etti?

Veli Sait?ten(F2) : Şükrü(F21) , Kamil(F22) ,
Şükrü?den(F21) : Ali Galip(F211) ,
Kamil?den(F22) : Hüseyin(F221) ,Sait(F222) . Salih(F223) ,
Hüseyin?den(F221) : Ahmet(F2211) ,
Sait?ten(F222) : Recep(F2221) , Kamil(F2222) ,
Salih?ten(F223) :Ekrem(F2231) , Ender(F2232) ,Salim(F2233) ...
Hacı Veli Efendi (E1) ? nin oğlu olan Tahir?den(F3) :Yine, Tahir(F31) ,
Abdurrahman (F32 Şehit) , Sıddık(F33 Şehit) ,Veli(F34) ,
Mustafa(F35) , Mehmet Tevfik Temiztürk(F36) ,
Buradaki Mustafa(F35) Abdulhamid?in yanına Vekilharç gitmiş,
Mehmet Tevfik Temiztürk(F36) (? ; 1965) ?

Tahir(F31) ?den: Cemil(F311) ,Yusuf(F312) , Gürsel(F313) ,
Cemil(F311) ?den: Tuncay(F3111) ,
Yusuf(F312) ?tan: Cemil(F31211) ,
Gürsel(F313) ?den: Furkan(F313) ?

Veli(F34) ?den: Tahir(F341) ,
Tahir(F341) ?den: Hüsnü(F3411) ,Veli(F3412) ,
Hüsnü(F3411) ?den: Zafer(F34111) , Muzaffer (F34112) ,
Veli(F34113) . Muzaffer (F34112) ?den: Hüsnü(F341121) ,
Veli(F3412) ?den: Nihal(F34121) , Nazife (F34122) ,Nigar(F34123) ,
Nigar(F34123) ?dan:Melih(F341231) ,Tahir(F341232) ?
Mehmet Tevfik Temiztürk(F36) ,(F36?ya birazdan G diyeceğiz.)
Veli Efendi Camii?nde müezzindi yıl 1965?e kadar?

Babamın babasıdır, lâkabı Mehmet Hoca,
Gözleri âmâ olmuş, çok sevilen bir Hocaymış,
(Çok fazla çocuğu var, halalarım ve amcalarım,
8?ini tanıyorum, en sonuncusu Yakup Amcam,
Hepsi vefat etti sadece Yakup Temiztürk hayatta.) ?

Mehmet Tevfik Temiztürk(babamın babası) ,
Eşi Havva Bacı derler, benim babaannemdir,
Dedem 89 yıl kadar yaşadı 1965?te vefat etmiştir?

Mehmet Hoca?nın(G) çocukları, rakamlarla;
Hasan Hüseyin(G0) amcamız vefat etmiştir?

Rabia(halamdır) (G1) ,
Rabia?dan(G1) : Osman(G11) , Emine(G12) ,
Osman?dan (G11) : İrfan(G111) ,Sema(G112) , Ümran(G113) ,
Gülşen(G114) ...

Emine?den(G12) :Şule(G121) , Gürsel(G122) ,
Tahir Temiztürk?ten(G2) :Hüseyin Nadir Temiztürk(G121) ,
Nermin(G122) , Nail Temiztürk(G123) ,Nevin(G124) .
Hüseyin Nadir Temiztürk?ten(G121) : Zeynep(G1211) .
Nermin?den(G122) : Burak(G1221) , Baran(G1222) .
Nail Temiztürk?ten(G123) : Sibel(G1231) .
Nevin?den(G123) :Beriz (G1231) ,Berre (G1232) ...

Nimet?ten(G3) : Nazmi(G31) , Birsen(G32) , Gül(G33) ,
Hüseyin(G34) , Ahmet(G35) , Fatoş(G36) ?

Nazmi?den(G31) : Murat(G311) , Melike(G312) ,
Birsen?den(G32) : Pınar(G321) , Selin(G322) ?

Gül?den(G33) : Sıla(G331) ,
Hüseyin(G34) ?den: Volkan (G341) ,Görkem (G342) ,
Ahmet?ten(G35) :İhsan(G351) ,İlke(G352) ,İlker(G353) ,
Fatoş?tan(G36) : Abdullah(G361) , Mert(G362) ...

Mustafa Temiztürk?ten(G4) : Dilek(G41) , Murat(G42) .
Dilek?ten(G41) : Emir(G411) .
Murat?tan(G42) : Efe(G421) ...

Osman Temiztürk (G5) , (1939-1998) babamdır,
Osman?dan(G5) : Sevda Temiztürk(G51) ,
Mehmet Tevfik Temiztürk(G52) ,
Ekrem Yılmaz Temiztürk(G53) ,
Mesut Kerim Temiztürk(G54) ?

Sevda (G51) ,Aytekin Baltalı ile evlendi,
Sevda?dan(G51) : Ahu Gülay(G511) ,Gani(Baltalı) (G512) ,
Şahsım Mehmet Tevfik Temiztürk(G52) ,
Ekrem Yılmaz Temiztürk(G53) , Mesut Temiztürk(G54) ,
Bu son üç kişi halen bekâr, hiç evlenmediler?

Fatma?dan(G6) : Vildan(G61) , Fuat(G62) ,
Fuat?tan(G62) : Emir(G621) ,Efe(G622) ,
Yakup Temiztürk?ten(G7) : Onur Temiztürk(G71) ...

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Kırşehirlilerimiz;
Işık gibi aydınlanan yüreklilerimiz,
Rab?bin rızası olmazsa olur mu gönül verenlerimiz?
Şemsi Yastımanlarımız vardır unutulamaz,
Erol Güngörlerimiz?
Hacı Bektaş-ı Velilerimiz?
İbrahim Bayramlarımız?
Ramazan Mirzaoğullarımız ki bunlar Kırşehirli bildiklerimiz?

Mustafa Buminler?
Uğur Mumcular, Şehit Pilot Teğmen Tahir Canatanlar?
Caca Beyler?
Usta âşıklarımızdan Âşık Paşalar?
Rab?be gönül verenlerden daha akla gelmeyenler?

Muzafferaddin Behramşahlar?
Erdal Sarızeybekler?
Hasan Kıyafetler?
Müfit Kurutluoğlularımız?
Elvan Çelebiler, adı duyulanlardan,
Tahsin Yazganlar ki manevi temel taşlarımız?

Tarihimize yön veren, Şeyh Edebalilerden;
Ermişlerimize evliyalarımıza kadar,
Velilerimiz, âlimlerimiz, hocalarımız,
Fikir ve bilim adamlarımız, siyasetçilerimiz?
İz bırakan şahsiyetlerden Neşet Ertaşlar, Muharrem Ertaşlar?
Kırşehir Mucurlu Osman Bölükbaşılarımız yakından bildiklerimiz?

Türkiye?m, şerefli milletim tüm illerimizle gurur duyuyor,
Emel Taşçıoğullarıyla?
Müfit Kırşehrilerimizle?
İlimizde doğsun doğmasın birlik ve beraberliğimizi?
Zamanımıza ulaştırabilen,
Türkmanilerimizden?
Ün veya ad peşinde koşmayan,
Rab yoluna yaşamını adayan,
Kırşehir Mucurlu şairlerimizden de? Ekleyebiliriz?

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

İstanbullu değilim, İzmirli hiç değilim,
Ne Ankaralıyım ne de diğer illerdenim?

Doya doya da olsa bu illerde yaşadım,
Sevdiğim Kırşehir?e adım da atamadım?

Çocukluğum Ankara sonra İzmir?de geçti,
İstanbul gençliğim, ufkumu genişletti?

Eskişehir, Rize dâhil yerleştim ve yaşadım,
Kayseri, Yozgat, Bitlis beşer yılımı aşırdım?

Gezdiklerimiz hariç yerleştiğim yerlerdir,
Şu an Konya?dayım on yıl geçirilmiştir?

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Kırşehir doğumluyum, ailem Kırşehirli,
Soy, sülale, şecere, yalnızca Kırşehirli.

Ülkemde her yer, benim memleketimdir.
Hepsi de Kırşehir?dir, tüm iller Kır Şehri?mdir.

Demek istediğim şey, Kırşehir?i severim.
Dedelerimin şehri, benim doğduğum şehrim.

Doğmuşum, doğmamışım, Türkiye?nin bir yeri.
Bir yeri, her yeridir, Kırşehir?im Kır Şehri.

Milletimi severim, Kırşehir?i severim.
Dedelerimin şehri, benim doğduğum şehrim.

Ülkemde her yer gönlümde, hepsi Kır Şehridir.
Kırın Şehri değildir, hepsi de Kır Şehri?mdir.

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Dedelerim ve ceddim,
Var bilip tanıdığım,
Kırşehir?in Mucur?u,
Memleketim toprağım?

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

1867'de bucak, 69'da ilçe, 1870'te sancak olmuş...
Avanos, Keskin, Çiçekdağı, Kırşehir'le buluşmuş...

1924'te Kırşehir il olunca, Mucur ile bağlanmış,
Hacıbektaş, Kaman Kırşehir ?e ilçe sayılmış...

54'te Nevşehir il olunca, Kırşehir ilçeye inmiş,
Çiçekdağı Yozgat'a, Kaman Ankara'ya eklenmiş...

Ardından Hacıbektaş, Mucur, Avanos, Nevşehir'e,
57'de tekrar il olunca, Mucur bağlanmış Kırşehir'e...

Şu anda Mucur, Kaman, Boztepe, Çiçekdağı, Akpınar,
Ve Akçakent... Kırşehir'in, toplam altı ilçesi var...

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Akona-Saravena,
Jüstinianopolis,
Makissos, Kırın Şehri,
Kır Şehri, Kırşehir?

Rüyalarımın şehri,
Kırşehir?in Kır Şehri,
Kırılmaz, Kırın Şehri,
Kır Şehri, Mucur Şehri.

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Şiir Ekleyin

Eğitici Çocuk Şiirleri Ana Sayfa

Diğer İller, İlçeler, Beldeler, Mahallelerle İlgili Şiirler:

[1]234

İller, İlçeler, Beldeler, Mahallelerle İlgili Şiirler Arşivi