Dini Şiirler

Dini Şiirler Arşivi

Mal ahirete gitmez

Dünyadayken vermeli

Cimri cennete girmez

Cömert olmalıZekat çok çok vermeli

Vemeyi önermeli

Veren elden olmalı

İyilik yapmalıOkullar yaptırmalı

Fakirler okutmalı

Açları doyurmalı

İyilik yapmalıZekat çok çok vermeli

Vermeyi önermeli

Veren elden olmalı

İyilik yapmalıAvrupa afrikada

Asya amerikada

Heryerde tüm dünyada

İyilik yapmalıZekat çok çok vermeli

Vermeyi önermeli

Veren elden olmalı

İyilik yapmalıGülnaz KANAT

Gülnaz KANAT

Doyasıya seyredilir, Hira nur dağı yamaçları,
Bir göre bilsem 'Resûle'selam veren ağaçları
Cennetül Mualla'dadır, dava arkadaşları
Gönlümde ruhum da, özlediğim yer sensin

Bekler durur, makamı İbrahim,babusselam
Kokuyor misk gibi,tütsü yor buram buram
Günde yüz yirmi şifanın indiği Bey tül Haram
Gönlümde ruhum da, özlediğim yer sensin

Mescidi Hayıf peygamberlerin namazgahı,
Mina'dan ötesi,Müzdelife,mübarek Arafat dağı
Göz kamaştıran,mor sümbüllü bahçeleri bağı
Gönlümde ruhum da, özlediğim yer sensin

Görsen şaşar kalırsın, o mukaddes diyarı
Zül mecâz,Zülmecenne, Okaz panayırı
Şimdi yerinde yerler esiyor görülmez gayrı
Gönlümde ruhum da, özlediğim yer sensin

Yüzlerce deve sürüsünü güderdi Rukkana,
Yan bakılmazdı, namı duyulmuş pehlivana
Sırtı yere geldi, dokununca 'Resûlün' eli ona
Gönlümde ruhum da, özlediğim yer sensin

Mekke den Taife dolambaçlı yollar,
Kırılsaydı 'Resûle' taş atan eller kollar
Nur getiren elçiyi insan böyle mi karşılar
Gönlümde ruhum da, özlediğim yer sensin

Orası enbiyaların durağı, Ûmmûl-Kûra
Bak meleklerin tavâf ettiği yere, yükselen nûra
Ey gönüllerin tacı şehir, canım kurban sana
Gönlümde ruhum da, özlediğim yer sensin

Mekke / 1400H


Ali Kılıç Kakiz

Es

Önemli bir öğüttür bir Müslümana,

Müminin miracı, namazdır namaz.

Âhirette yoldaş olacak sana,

Kalblerin ilâcı, namazdır namaz.Gazâ meydanları, bak ne söylüyor:

(Allah için cihad, nimettir) diyor,

Tekbir sesleriyle, yer gök inliyor,

Göğe çıkarıcı, namazdır namaz.İslâm'ın şartıdır, Hakk'ın emridir,

Kılan, kötülükten, daim beridir,

Fani dünya, tohum ekme yeridir,

Başımızın tacı, namazdır namaz.Kötülükler, kalbden derhal silinir,

Kul olmanın zevki, iyi bilinir,

Mahşer yerine ak yüzle gelinir,

Kılana duacı, namazdır namaz.Yükselen ecdadım, namazla erdi,

(Namazsız bir mümin olur mu?) derdi,

Rıza-i Hak için, korkup titrerdi,

Rızanın aracı, namazdır namaz.Hoca, namaz yoksa, yapılan boştur,

İster füzelerle, Merih'e koştur!

Yaradan'ın emri, ne kadar hoştur,

Ruhun gıdası, namazdır namaz.

Ziyaretçi

Aydan arı yüzünle cihanı aydınlattın

Kalpte tevhit mumunu yaktın ya Resulullah!...

Dünyadan göçüşünle yürekleri kanattın

Ruha bengisu gibi aktın ya Resulullah!...Sana olan hasretim denizde kum misali

Gece gündüz adını andım ya Resulullah!...

Gül cemalini göster nasip eyle visali!...

Hicran ateşlerinde yandım ya Resulullah!...Menzile varmak için kızgın çölleri aştım

Şefaat için geldim kapına Resulullah!...

Aşkına müptelayım, denizler gibi taştım

Ümidimi bağladım yapına Resulullah!...Gam tezgâhında aşkı ilmik ilmik dokudum

Karanlığıma ışık oldun ya Resulullah!...

Kâinat kitabını satır satır okudum

Hasret olup gönlüme doldun ya Resulullah!...Esti bir deli rüzgâr bahçede soldu güller

Ağıyı bal eyleyip içtik ya Resulullah!...

Toprağı yorgan etti Hakk'ı söyleyen diller

Hakikat için serden geçtik ya Resulullah!...Mekke'nin ak goncası Medine'nin gülüydün

Ensar kalbini Hakk'a açtı ya Resulullah!...

Kur'an'ın hizmetkârı, İslam'ın bülbülüydün

Mübarek suretin nur saçtı ya Resulullah!...Seni görmeden sevdi ahir zaman ümmeti

İslam dairesine girdik ya Resulullah!...

Kaldır üzerimizden, bu çekilmez mihneti

Ümmet olma bahtına erdik ya Resulullah!...Hidayet yolu sende ey Allah'ın habibi!...

Diller yüce adını anar ya Resulullah!...

Sensin yarama derman, dertlerimin tabibi

Yokluğunda goncalar kanar ya Resulullah!...Hakikat sırlarını kör nefse azık ettik

Sana layık bir ümmet olmadık Resulullah!...

Beyhude geçti yıllar bir ömre yazık ettik

Kapında gül misali solmadık Resulullah!...Şairler seni söyler, seni yazar kalemler

Süveydayı kuşattın, nur saçtın Resulullah!...

Yoluna toprak olmuş; gökler, cümle âlemler

İman bahçelerinde açtın ya Resulullah!...Gözler nuruna hasret, diller seni anıyor

İmanın eleğinden geçelim Resulullah!...

Sahrada kızgın kumlar özleminle yanıyor

Hakikat menziline göçelim Resulullah!...Temmuzun ortasında gönlüme yağarken kar

Gül nefesinle ısıt içimi Resulullah!...

Yokluğunda düşmedi coğrafyamıza bahar

Kervanına kat götür göçümü Resulullah!...Can özüne değerken firkatin kızıl közü

Çoraklaşan gönüle nur yağdır Resulullah!...

Kalbe düşer Resul'un çağları aşan sözü

Ufku kuşatan gölgen bir dağdır Resulullah!...Gönül coğrafyamıza hasretin odu düşer

Misafir ol ümmetin düşüne Resulullah!...

Nefsin kor ateşinde her gün nedamet pişer

Koşar adım gelelim peşine Resulullah!...Bu dünya gurbetinde kalpler aşkınla yanar

Çok görme cemalini bize ya Resulullah!...

Gönül muhabbetine zemzem misali kanar

Vahiyle gelsin nefis dize ya Resulullah!...Gölgeler can çekişir; gülgûn çehreler süzgün

Kandillerin ışığı çekilmiş Resulullah!...

Sen gideli dünyadan kalpler tasalı, üzgün

Müslümanların boynu bükülmüş Resulullah!..Aydınlık ufuklardan seninle doğar güneş

Nazar etsin kalplere gözlerin Resulullah!..

Hasretine yanmışız, neylesin bize ateş

İçimizi ısıtsın sözlerin Resulullah!...Vahiyden uzak düştük kalplerimiz pas tuttu

Sendin bütün başların tacı ya Resulullah!...

Ümmet verdiği sözü ne de çabuk unuttu

Yolundan çıkanlara acı ya Resulullah!...Bu çağın mücrimleri sanıyor azadeler

Ümmetini uykudan uyandır Resulullah!...

Öpsün cümle canların alnından seccadeler

Hakikat boyasına boyandır Resulullah!...M.NİHAT MALKOÇ

(19 Mart 2009/Trabzon)

M.NİHAT MALKOÇ

Oku yavrum kitabını
Gör ki neler istemiş Hak
Çok iyi yap hesabını
Geleceğe güvenle bak

Sudan çıksa da balıklar
Kararsa da aydınlıklar
Böyle kalmaz karanlıklar
Gece biter ışır şafak

Sen kapılma dünya yansa
Hatta kapına dayansa
Bu yangına kızmaktansa
Bilginle çeşme olda ak

Tanı insanın hasını
Çek memleketin yasını
Vatan, millet sevdasını
Sönmeyecek şekilde yak

Kutsal bilip toprağını
Yeşert bozulmuş bağını
Ay yıldızlı bayrağını
Yükselterek zirveye tak

Halil; Rabbim vermiş akıl
Kitaba, Resule takıl
Dövme gibi kalıcı kıl
Beyinlere kazıyarak.

Halil MANUŞ

Halil MANUŞ

Kur'an, sünnet hak getire
Batar durursun habire
Nasıl girersin kabire
-Cennet öyle ucuz değil;
-Cehennem lüzumsuz değil

Yol yakınken dön günahtan
Fayda olmaz "ah"tan, "vah"tan
Ümitsiz olma Allah'tan
-Cennet öyle ucuz değil;
-Cehennem lüzumsuz değil

Gidenler geldi mi? Hani?
Kim, ne engelliyor seni?
Kulak ver de dinle beni
-Cennet öyle ucuz değil;
-Cehennem lüzumsuz değil

Üç işin var; ilki, zikir
İşin sonu hamt ve şükür
Ortası düşünce fikir
-Cennet öyle ucuz değil;
-Cehennem lüzumsuz değil

Bismillah de gir kapından
Huzurla dol, çık yapından
Tutun İslam'ın sapından
-Cennet öyle ucuz değil;
-Cehennem lüzumsuz değil

Allah boy, pos, akıl vermiş
El, kol, göz hazinelermiş
Sana da hizmet edermiş
-Cennet öyle ucuz değil;
-Cehennem lüzumsuz değil

Dikkat et güneşe, aya
Boşuna verilmedi ya
Niçin geldin bu dünyaya
-Cennet öyle ucuz değil;
-Cehennem lüzumsuz değil

Dostça söyler sözü Halil
Yazdıklarım olsun delil
Gel; dinle de olma zelil
-Cennet öyle ucuz değil;
-Cehennem lüzumsuz değil

Halil MANUŞ

Halil MANUŞ

Nedir sendeki bu telaş
Sabır eyle Allah büyük.
Ömür biter yavaş yavaş
Sabır eyle Allah büyük.

Seherde şafak atarken
Vakit gelip gün batarken
Akşam olup ta yatarken
Sabır eyle Allah büyük.

Bırak gamı kasaveti
Düşürme dilden hürmeti
Allah için çek zahmeti
Sabır eyle Allah büyük.

Deme gün bu gün dem bu dem
Gönül yapmaya bak her dem
Affedebilmektir erdem
Sabır eyle Allah büyük.

Nerde senden öncekiler
Neden dönmez ki gidenler
Toprak olurken bedenler
Sabır eyle Allah büyük.

Halil MANUŞ

Halil MANUŞ

Sor kendine kimim diye?
Varlığım kimden hediye?
Yaratılmışım; Ne diye?
Namaz dinin direğidir
Niyaz kulluk gereğidir.

Abdest al, temizlen kirden
Kurtul şeytanî fikirden
Zevk al namazda zikirden
Namaz dinin direğidir
Niyaz kulluk gereğidir.

Koş camiye katıl safa
Kulak ver nurlu Mushaf'a
Okumadan koyma rafa
Namaz dinin direğidir
Niyaz kulluk gereğidir.

Huzurunda kıyama dur
Kul için en büyük onur
Yaratılış gayen budur
Namaz dinin direğidir
Niyaz kulluk gereğidir.

Var edene seni yoktan
Kıraat oku açıktan
Kabulünü dile Hak'tan
Namaz dinin direğidir
Niyaz kulluk gereğidir.

Bak! Geldi geçiyor yaşın
Rükûa eğilsin başın
Sel olup aksın gözyaşın
Namaz dinin direğidir
Niyaz kulluk gereğidir.

Aldatmak ister ha bire
Şeytan için verme fire
Secde et kapan da yere
Namaz dinin direğidir
Niyaz kulluk gereğidir.

Otur tahiyyata sonda
Dua et günahkârsan da
Af dile... Affetmek O'nda
Namaz dinin direğidir
Niyaz kulluk gereğidir.

Unutma Peygamberleri
Evliya ve şehitleri
Nurla dolsun kabirleri
Namaz dinin direğidir
Niyaz kulluk gereğidir.

Dua bekler annen baban
Konu komşu ve akraban
Halil; Hakk'a bütün çaban
Namaz dinin direğidir
Niyaz kulluk gereğidir.

Halil MANUŞ

Halil MANUŞ

Koşup durdun bir lokmanın peşinden
Ne kaldı sana evlattan, eşinden
Sıyrılarak onca dünya işinden

Dua et, sevindir ecdat atanı
Sena et, ulula sen yaratanı.

Yönelerek kıbleye dur namaza
Erkânınca uy beş vakit farza
Huzurla dol, sonra başla niyaza

Dua et, sevindir ecdat atanı
Sena et, ulula sen yaratanı.

Tut orucunu geldikçe ramazan
Açlıkla durulur şehvetle azan
Fakir doyur hanende sevap kazan

Dua et, sevindir ecdat atanı
Sena et, ulula sen yaratanı.

Dünya gözüyle gör bir kez Kâbe'yi
Yüz dön Kâbe'ye arama kıbleyi
Tövbe et, sevapla doldur heybeyi

Dua et, sevindir ecdat atanı
Sena et, ulula sen yaratanı.

Kırılıp kopmadan kanadın dalın
Zekât ver ki bereketlensin malın
Bak! Halil, bekler durur seni salın

Dua et, sevindir ecdat atanı
Sena et, ulula sen yaratanı.

Halil MANUŞ

Halil MANUŞ

"Çalışmak ibadet" denmiş
Herkes kazancını yermiş
Allah sana akıl vermiş
Sen sen ol harama gitme
Harca ama israf etme.

Çalış da ister kütük sök
Hem boncuk boncuk terler dök
Şükrederek Hakk'a diz çök
Sen sen ol harama gitme
Harca ama israf etme.

Getir eve helalinden
Huzur bulsun her halinden
Anlat Resul ahvalinden
Sen sen ol harama gitme
Harca ama israf etme.

Yediğinle yedirdiğin
Giyinip de giydirdiğin
Bunlardır benim dediğin
Sen sen ol harama gitme
Harca ama israf etme.

Vakit gelip çalmadan zil
Divanda rükûa eğil
Dinle beni dostum Halil
Sen sen ol harama gitme
Harca ama israf etme.

Halil MANUŞ

Halil MANUŞ

Gıybet nedir diye sorma
Aç, oku Kur'anı... Durma;
Laf taşıyanla oturma
Günaha götürür gıybet

Şimşeğin çaktığı gibi
Sellerin aktığı gibi
Ateşin yaktığı gibi
Yakar da bitirir gıybet

Fitne fesat hep bir olmuş
Veballer doldukça dolmuş
Kardeşkanıyla yoğrulmuş
Çamura yatırır gıybet

Oğul babadan kaçarken
Bir kuş misali uçarken
Tam da sıratı geçerken
Gayyaya batırır gıybet

Halil MANUŞ

Halil MANUŞ

gül gibi kokarmışsın
hep gülümsermişsin
sen temizliği çok sever
güzel sözler söylermişsin
benim sevgili Peygamberim

Büşra Yaprak

Şiir Ekleyin

Eğitici Çocuk Şiirleri Ana Sayfa

Diğer Dini Şiirler:

[1]2345... Son Sayfa

Dini Şiirler Arşivi