Değerler Eğitimi Şiirleri

Değerler Eğitimi Şiirleri Arşivi

Değerler; davranışın değerler düşüncen,
Benimsediğin duygun kabul edilebilen...

Değerler; yaşayışın örfün ve adetlerin,
Duyuşun, düşünüşün, ahlakın ve edebin...

Değerler; kültürlerimiz, karakterlerimiz,
Hep iyiye yönelik güzel örneklerimiz...

Karakterli olmalı, bilinçli yaşamalı,
Örnek olabilmeli yanlış yapılmamalı...

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Bize karakter lazım bize doğruluk gerek,
Türk doğduğun sürece mertlik de gerekecek...

Değerlerimiz vardır her birisi bir örnek,
Rehber edinilecek çok şeyle pekişecek...

Değerler eğitimim, onlar etik düşüncem,
Gelişmem için lazım onlarsız yürüyemem...

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Askerlerim onurlu yüce duygular ile...
Vatanım, milletim der Türklüğün şerefiyle...

Kalp, ruh tertemiz onlar hep asil asker,
Değerlerimizde var bunlar resmigeçitler...

Zafer coşkusu ile dinmez bayram sevgimiz,
Biz Türklerde hiç bitmez değerler silsilemiz...

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Milli kültür, demek değerlerim demektir,
Değerlerimse dostluk ya da beraberliktir?

Milli birliğimiz bir varlık unsurumdur,
Maddi ya da manevi kültür oluşumumdur?

Çünkü biz Türk milleti ortak tarih yaşadık,
Tek amaç uğrunda biz kalpten bağımsızdık?

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Değerler gerekli, insan olabilmede,
Değerler gerekli, millet kalabilmede?

Değerler gerekli, vatanı sevmede,
Değerler gerekli, bayrağı beklemede?

Değerler gerekli, devlete çalışmada,
Değerler gerekli, tarih oluşturmada?

Değerler gerekli, dilini konuşmada,
Değerler gerekli, dinini yaşamada?

Değerler gerekli, kültürü paylaşmada,
Değerler gerekli, ırz, namus korumada?

Değerler gerekli, barışı savunmada,
Değerler gerekli, var olma savaşında?

Değerler gerekli, ilimde ve bilimde,
Değerler gerekli, hak ve demokraside?

Değerler gerekli, sevgi, saygı, her yerde,
Değerler gerekli, vicdan ve hoşgörüde?

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Değer, düşünce demek ortakça paylaşılan,
Hakk?a devam sağlanır amaca ulaştıran?

Ancak toplum da lazım değer uygulamada,
Ahlaki tüm ilkeleri bir bir yaşamada?

İnanç da eklenecek milli birlik üstüne,
Vatan sevgisi ile şerefin üzerine?

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Rab bize akıl vermiş kullanmayı bilmeli,
Barış ve demokrasiyi koruyabilmeli?

Aynı vatan altında şerefli yaşamalı,
Yüce değerler için vatanı savunmalı?

Değerlerim, çok ulvi bize bir ruh katıyor,
İlerimiz çok açık yarınım var oluyor?

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Hoşgörü başarıdır, dayanışma içinde,
Bazen yürekten gelir terbiye biçiminde?

Yapılmışsa şahsına istenmeyen davranış,
Görmezden gelmek gerek almamak için alkış?

Hoşgörü sanılan şey bazen değer sayılmaz,
Zillet olacağından huy doğru algılanmaz?

Hata tekrarlanırsa bu hoşgörü değildir,
Taviz üstüne taviz bu da bir ezikliktir?

Hoşgörü içten gelen, tercih edilemeyen,
Müdahale de olsa beğeni gerektiren?

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Değerlerimiz güncel hem ulvi hem de saygın,
Hem sevgin bulunmalı hem de olmalı saygın?

Uygulamak yük değil pek masraf da çıkmıyor,
Aksine sevgi verip saygı oluşturuyor?

Eksiklerim de vardır düzeltmenin zamanı,
Değerleri bilelim, tadalım anlamını?

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Değerlerimiz kutsal, değerlerimiz yüce,
İzzeti ikram dâhil eklenir güçten güce?

Yemek kültürüm de var her ilimizde farklı,
Verilmiş emeklerle tat, renk ayrıcalıklı?

Tarihi değerlerim halk oyunlarım da var,
Değerlerim hem özel hem güzel sayılırlar?

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Her ne olursa olsun değerler birliktelik,
Her kim ne derse desin değerler bir incelik?

Kimi örf kimi adet her birinde saygı var,
Bayramlar buna dâhil Türk?ün ruhunda yaşar?

İçten gelen şeylerdir; sevgi, saygı, merhamet,
Hoşgörü, vicdan, insaf, adalet ve hürriyet?

Bu yüzden hep ayakta bu yüzden şerefliyiz,
Aynı bayrak altında bizler Türk milletiyiz?

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Türk?e has değerler var örf adetle anılan,
Atalarımdan kalan ruhlara sevgi katan?

Yoksa Türk dik duruşlu, bilinçle yaşayamaz,
Varlığım var bilinmez yolum da anlaşılmaz?

Milli kültür gerekli bütünlük sağlamada,
Bir erdem edinmede yaşama bağlanmada?

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Mehmet Tevfik TEMİZTÜRK

Şiir Ekleyin

Eğitici Çocuk Şiirleri Ana Sayfa

Diğer Değerler Eğitimi Şiirleri:

[1]2345... Son Sayfa

Değerler Eğitimi Şiirleri Arşivi