30 Ağustos Zafer Bayramı Şiirleri

30 Ağustos Zafer Bayramı Şiirleri Arşivi

Her yıl bugün olur, Otuz Ağustos

İçime bir ordu havası dolar.

Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler pos,

Bayrak imil imil, geçer ordular...Geçer tunç adımlar demir göğüsler,

Geçer Mehmetçikler, geçer subaylar,

Hepsinin alnında zaferden süsler.

Geçer hayalimde bir bir alaylar.Geçer toplar, geçer atlar, yağız, al,

Geçer dağlar, geçer yollar, şehirler...

Yangınlar üstünde ince bir hilal!..

Yaralılar düşe kalka geçerler.Çılgın bir istekle bu şan akını

Afyon'dan, İzmir'e kaçlar çağıldar.

Unutmuş at gemi, kılıçlar kını,

Can canı unutmuş zafere kadar.Ne var bu dünyada sana yakışan,

Alnında bir zafer sabahı kadar;

Sen Mehmetçik, söyle büyük kahraman,

Sana zafer kadar yakışan ne var?Her yıl bugün olur, Otuz Ağustos,

İçime bir zafer havası dolar.

Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler pos,

Bayrak imil imil, geçer ordular...Ahmet Kutsi TECER

dersimiz.com

Otuz Ağustos...

Ufukta bir duman, bir toz.

Türk süvarisi yürüyor; uzakta,

Top sesleri homurdanmakta.

Köpük içinde, tere batmış atlar...

Bunlar at değil.

Ayaklı kanatlar.

Sisli tepelerde gölgeler boğuşuyor

Gölgeler düşüyor, kalkıyor, koşuyor

Süngüler parlıyor,

Eziyor, vuruyor;

Mehmetçik yeni Türkiye'yi yuğuruyor.

Bir sürünün dağılışı.

Boğulan bir boğazın kısık nefesi...

Bir el, Akdeniz'i gösteriyor.

Bir el ki, bütün cihana bedel.

Uçuyor atlar, Köpüklü kanatlar.

Kaçıyor gölgeler,

Eriyor mesafeler...

Dokuz Eylül, İzmir,

Sanki bir Gelincik tarlası,

İki sevgilinin kavuşması,

Gözler yaşlı, denizler sapsarı,

Sevinç içinde çırpınıyor, Akdeniz'in Dalgaları.Server ZİYA

dersimiz.com

Kocatepe'nin büyük düşünceleri,

Doğuyor kalplere aydınlık, zamanlı.

Uyku tutar mı ağustos geceleri,

Bu ay cümle fetihlerle heyecanlı,

Heyecanlı hey.Mustafa Kemâl'in dudağında eli,

Gözlerine vurmuş vaktin en güzeli.

Bu dağlar, askeri deli eder deli.

Vermiş omuz omza destanlı destanlı,

Destanlı hey.Hazır ol vaktinde şafaklar!

Hazır, yürümeye topraklar,

Tepe tepe kımıldanıyor...Endişeli, uzakların benzi uçuk,

Düşman, düşman ama çocuk kadar küçük.

Yirmi altı ağustos, saat beş buçuk.

Dram, Dumlupınar'da başlıyor, kanlı,

Alkanlı hey.Mustafa Necati KARAER

dersimiz.com

Ey isimsiz meçhul asker,

Ağustosun otuzunda

Kazandığın büyük zafer,

Karşısında: Cihan titrer.Yüreğinde ateş yandı,

Mecbur oldun harp etmeye.

Elin kana bir boyandı,

Destanını cihan andı.Tarihlere dönüm yaptı;

Demir elin: -Dur, diyerek...

Bütün dünya hisse kaptı;

Huzurunda irkilerek.Meçhul asker; alkış sana,

Yaşıyorum sayende ben...

Vazifedir her an bana,

Hürmet etmek mezarına.Selma FUAD

dersimiz.com

Bugünü adın gibi iyi bil, daima an,
Türk adında bir millet yok denildiği zaman.
Tarihler dize geldi ve şaştı bütün cihan,
Doğdu eşsiz bir güneş, o kurtardı vatanı.

Parlayınca kılıçlar, ufuklar kızıllaştı,
Ordu bir sel olarak bütün setleri aştı,
Türk, istiklal uğrunda kahramanca savaştı;
Bu 30 Ağustostur iyi bil, iyi tanı.

Çınlasın kulağında Dumlupınar zaferi,
Zaferi zaferle tat, çalış hiç kalma geri,
Hedefin yükseliştir, ey Türk genci ileri,
Eşsizliğe dönmeli bu vatanın her yanı.

Ramazan Gökalp ARKIN

dersimiz.com

Hasmın diş geçiremez artık senin etine,

Çünkü seni koruyan çelik kanatların var.

O havada dolaşır, iner ve çıkar yine,

Yurda zarar verecek birer tehlike arar.Bu azim, iradeyle artık korkma yarından,

Tuttuğun her iş böyle sonuna varacaktır.

Her yıl göğe katılan çelik kanatlarından

Bugün gurur duyarak, göğsün kabaracaktır.Arkadaş, candan kutla büyük zafer gününü,

Madem ki sen bir Türk'sün ve bu yurdun malısın.

Bir zafer elde eden günün büyüklüğünü,

Ta içinden, etinden, kanından duymalısın.Ferit Ragıp TUNCOR

dersimiz.com

Bugün güneş sevinçli, gülümsüyor yurduma,

Vatanı saran düşman ermiş muradına,

Bakın nasıl kaçıyor hiç bakmadan ardına,

Zafer Türk milletinin, kavuştu öz yurduna.Dört yıl gece gündüz savaşmıştık durmadan,

Rahat nefes almadık vatanım kurtulmadan,

Önümüzde altın saçlı ay bakışlı kumandan,

Düşmanları mahvettik silahımız olmadan.Kadın, erkek yanyana, taş, değnek, kürek ile,

Düşmanları kovarken tepeler geldi dile,

Ölüm korkusu yoktu, ölürken bile bile,

İşte bu ruh bizleri destan etmiş dillere.Nazile DEMİR

dersimiz.com

Yaşamaz ölümü göze almayan,

Zafer göz yummadan koşana gider.

Bayrağa kanının alı çalmayanın,

Gözyaşı boşana boşana gider.Kazanmak istersen sen de zaferi,

Gürleyen sesinle doldur gökleri.

Zafer dedikleri kahraman peri,

Susandan kaçar da coşana gider.Bu yolda herkes bir, ey delikanlı!

Diriler şerefli, ölüler şanlı.

Yurt için dövüşen başı dumanlı,

Her zaman bu şandan, o şana gider.Faruk Nafiz ÇAMLIBEL

dersimiz.com

Anneler dindiriniz gönlünüzün yasını,

Düşman kaniyle sildik palamızın pasını,

Yeniden çizmek için vatan haritasını,

Kandan ve kıyametten bir sahneye çevirdik,

Gökleri çatırdayan bir vatan parçasını.Anneler ağlamayın dönmeyenlerinize,

Vatan katillerini getirdik işte dize,

Dumlupınar üstünde yol ararken denize,

Çöktü savletimizden düşmanla dolu dağlar,

Gökler genişleyerek Akdeniz geldi bize!Biz taze kanlarını hürriyetine katan,

Bir nesliz, ülkemizde biziz yegâne sultan,

Tanyeri nur alıyor muzaffer alnımızdan...

Karşımıza çıkmayın Akdeniz dalgaları,

Yolumuzu bekliyor yekpare ana vatan!Kemalettin KAMU

dersimiz.com

26 Ağustos, gece sabaha karşı,

Topların çelik ağzı çaldı bir hücum marşı.Bu ölüm bestesinin içinde yandı dağlar,

Altüst oldu siperler, eridi demir ağlar.Fırtınadan yeleli, yıldırımdan kanatlı,

Alevlerin içinden geçti binlerce atlı.Çığlıkla, iniltiyle sarsıldı, köşe bucak,

Savruldu gök yüzüne: kafa, kol, gövde, bacak!Rüzgârlarla atbaşı yarış etti bu akın,

Şimdi yakınlar uzak, şimdi uzaklar yakın!Akdeniz, ayakları altında ordumuzun,

Mavi bir atlas gibi serilmişti upuzun.Çekti Kadifekale albayrağını yine,

Güzel İzmir büründü yine eski rengine.Süngüler ilk amaca tam on dört günde vardı,

O gururlu alınlar yere düşüp yalvardı.Yusuf Ziya ORTAÇ

dersimiz.com

Eğilmez başımız taç yaptık hürriyeti,

Zaferle kalbimize yazdık cumhuriyeti...Sakarya'dan su içen o çelik süngülerle,

Yuvaları dağılmış, yılmaz bir avuç erle,"Hedef Akdeniz, asker!" diyen parmağa koştuk;

Zafer bahçelerinden gül koparmağa koştuk.Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,

Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız;Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa,

Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa...Vahşetlere dikilmiş gözlerimiz dumanlı,

Hürriyete susamış yanık bağrımız kanlı;Çılgınca atılarak şanlı Dumlupınar'a,

Süngümüzden şan verdik coşkun yıldırımlara...Sakarya'dan su içen o çelik süngülerle,

Yuvaları dağılmış, yılmaz bir avuç erle,Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,

Zaferle kalbimize yazdık cumhuriyeti...Ömer Bedrettin UŞAKLI

dersimiz.com

Yaslı gittim, şen geldim,

Aç koynunu ben geldim,

Bana bir yudum su ver,

Çok uzak yoldan geldim.Korkma, açıl! Şen yurdum,

Dağlara ordu kurdum;

Açık denizlerine,

Süngümle kilit vurdum.Rüzgârlardan atım var,

Şimşekten kanadım var,

Göğsümde al yapılı,

Gazilik beratım var.Rüzgâr bana at oldu,

Şimşekler kanat oldu,

Eğilin gökler dedim,

Bulutlar kat kat oldu.Irmaklar gibi taştım,

Yalçın kayalar aştım,

Hakk'a şükürler olsun,

Geldim sana ulaştım.Varsın, yansın ocağım,

Kurtuldu al sancağım,

Bayrağımın altında,

Ben hür yaşayacağım.Deniz, deniz, Akdeniz!

Suları berrak deniz,

Karşıda yâr ağlıyor,

Gideyim, bırak deniz!Açıldı Kale yolu,

Göründü Gelibolu,

Bırak beni gideyim,

Orası yârla dolu.Yürü ey şanlı Gazi!

Kılıcı kanlı Gazi!

Meriç seni bekliyor,

Büyük ünvanlı Gazi!Samih RİFAT

dersimiz.com

Şiir Ekleyin

Eğitici Çocuk Şiirleri Ana Sayfa

Diğer 30 Ağustos Zafer Bayramı Şiirleri:

[1]234

30 Ağustos Zafer Bayramı Şiirleri Arşivi